Άρθρα

ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2020 

Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

 ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΙ ΕΜΕΝΑ Ο ΘΕΟΣ;

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΝΤΑΝΗ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΚΥΡΙΕ ΑΦΕΣ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Κύριε άφες αυτήν και τούτο το έτος

‘’Κύριε, ἄφες αὐτήν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος’’ Κατ’ αυτόν τον τρόπο εκφράστηκε ο αμπελουργός στην παραβολή που μας αναφέρει ο Ιησούς (Λουκ. 13,6-8), όταν ο ιδιοκτήτης του αμπελώνα θέλησε να καταστρέψει την άκαρπη συκιά που είχε στον αμπελώνα του. Συγκεκριμένα, η αναφορά είναι η εξής: ‘’ Ἔλεγε δὲ ταύτην τὴν παραβολήν· Εἶχέ τις συκῆν πεφυτευμένην…