Το Κυριακό (κατηχητικό) σχολείο της εκκλησίας μας λειτουργεί κάθε Κυριακή. Ένας αδελφός διδάσκει στα παιδιά ιστορίες πιστών ανθρώπων μέσα από την Αγία Γραφή, που μας άφησαν ωραία παραδείγματα για το πως πρέπει να ζήσουμε μια ευλογημένη ζωή στα πρότυπα του ευαγγελίου, έτσι όπως είναι το θέλημα του Θεού. Με την εκμάθηση του λόγου του Θεού από μικρή ηλικία πιστεύουμε ότι τα παιδάκια μπορούν να προστατευτούν απο το ρεύμα του πονηρού αιώνα που ζούμε και με την χάρη του Θεού να μάθουν να ζουν σωφρόνως, δικαίως και ευσεβώς.

“Δίδαξον το παιδίον εν αρχή της οδού αυτού· και δεν θέλει απομακρυνθή απ’ αυτής ουδέ όταν γηράση.” Παροιμίαι κβ’:6