Μια παρέα από νέους και νέες της εκκλησίας μας συναντιέται κάθε Παρασκευή. Η συνάντηση ξεκινά με χριστιανικούς ύμνους και προσευχή. Στην συνέχεια με κάποια εισήγηση των υπεύθυνων, γίνεται συζήτηση πάνω σε θέματα που αφορούν και αγγίζουν τη ζωή των νέων, με βάση την Αγία Γραφή. Μετά το τέλος της συζήτησης και της μελέτης του Λόγου του Θεού ακολουθεί συναναστροφή και επικοινωνία.

Τίνι τρόπω θέλει καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού; Φυλάττων τους λόγους σου.” Ψαλμός ριθ’:9