Ομολογίες

Με την χάρη του Κυρίου σε αυτή την σελίδα θα βρείτε Χριστιανικές Μαρτυρίες ανθρώπων που επέλεξαν στην ζωή τους να ακολουθήσουν τον μόνο σωτήρα Ιησού Χριστό. Ευχόμαστε, διαβάζοντας τις προσωπικές αυτές ομολογίες καθημερινών ανθρώπων, να γίνει οικοδομή και ευλογία.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Γιάννης Πλατογιάννης