Μηνιαίο Ημερολόγιο

Οκτώβριος 2018

Κυριακή Κυ
Δευτέρα Δε
Τρίτη Τρ
Τετάρτη Τε
Πέμπτη Πε
Παρασκευή Πα
Σάββατο Σα
Σεπ 30 30
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
Σήμερα 22 22
23 23
24 24
26 26
27 27
29 29
30 30
31 31
2 2
3 3

Προσευχή