Κήρυγμα Ευαγγελίου (Μεγαλοχώρι)

Στις 8:00 μ.μ. Κήρυγμα Ευαγγελίου.